Projekty UE

Zapytanie ofertowe dotyczące działań informacyjno-promocyjnych projektu, obejmujące: przygotowanie strony internetowej promującej działalność Zamawiającego oraz ofertę produktową z dnia 23.01.2018 r.

Zobacz również