Projekty UE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące działań informacyjno-promocyjnych projektu, obejmujące: opracowanie projektu oraz przygotowanie do druku materiałów promocyjno-informacyjnych (folderów produktowych) oraz druk materiałów promocyjno-informacyjnych (folderów produktowych) z dnia 23.01.2018 r.

Zobacz również