Blok operacyjny

Blok operacyjny jest najbardziej skomplikowanym technicznie i różnorodnym pod względem wyposażenia oddziałem szpitalnym.

Na bloku operacyjny znajdują się pomieszczenia strefy czystej, związanej bezpośrednio z pobytem pacjenta na oddziale, gdzie szczególnewymagania związane z utrzymanie aseptyki mają wpływ na rodzaj mebli medycznych w pomieszczeniach. Są to między innymi sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta i personelu, sale wybudzeń, magazyny, śluzy. Poza tą strefą znajdują się inne istotne pomieszczenia np. administracyjne, porządkowe, socjalne. We wszystkich tych pomieszczeniach znajdują się meble i urządzenia zarówno specjalistyczne, dedykowane na blok operacyjny ale także standardowe, stanowiące wyposażenia innych oddziałów szpitalnych. Formed posiada w swojej ofercie komplet mebli i urządzeń medycznych do wszystkich pomieszczeń na bloku operacyjnym.

 

Grupy wyrobów dedykowane na Bloki Operacyjne

Elementy wyposażenia bloku operacyjnego w ofercie Formed: